הצגות ילדים

כספיון

20.05 | 17:30

רובין הוד

מנויים 8-12
03.06 | 17:30

הכבש ה-16

מנויים 4-7
06.06 | 17:30

האריה שאהב תות

23.06 | 17:30