מרכז ברוך

מתחם נשים

מרכז ברוך
23.07 | 12:00

הכל פתוח - מופע משולב

מרכז ברוך
25.07 | 11:00

חייכי לי בשירים

מרכז ברוך
25.07 | 15:30

מכל צבעי הקשת - מופע משולב

25.07 | 19:00

מטמורפוזה

26.07 | 11:30

אתמיקס

מרכז ברוך
26.07 | 19:00

לא דף לבן

מרכז ברוך
26.07 | 15:30